°C

Co, jak i dlaczego 8.08.2018 – wsparcie rolników dotkniętych suszą

Susza niszczy zbiory

Powierzchnia upraw dotkniętych suszą w kraju została oszacowana na ponad 1,2 mln hektarów. Katastrofalna sytuacja jest w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim. Rolnicy mogą otrzymać wsparcie. Na jakich zasadach? Odpowiedzi na to pytanie udzielają Andrzej Rochmiński dyrektor ARIMR w Zielonej Górze, Roman Jabłoński z-ca dyrekora ANR w Gorzowie Wlkp.,Stanisław Myśliwiec prezes Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Rafał Pawlaczek kierownik biura powiatowego ARiMR w Krośnie Odrzańskim.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.