°C

Co, jak i dlaczego 28.06.2018 Nowe uprawnienia dla niepełnosprawnych

1 lipca wchodzi w życie ustawa wprowadzającą szczególne uprawnienia m.in. w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Lubuski NFZ otrzyma do końca tego roku kilka milionów złotych z ministerstwa na zwiększenie świadczeń w związku z nową ustawą. Na co dokładnie zostaną przeznaczone dodatkowe środki i kto będzie mógł z tych świadczeń skorzystać . Odpowiedzi na te pytanie będą udzielali: Piotr Bromber dyrektor LOW NFZ, Janusz Dreczka zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej LUW, Elżbieta Kurzęcka, naczelnik wydziału świadczeń emerytalno-rentowych ZUS w Zielonej Górze oraz Małgorzata Pakuszyńska-Kołecka kierownik działu kontraktowania świadczeń zdrowotnych LOW NFZ

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.