°C

Być seniorem

foto: Marek Halasz

W bibliotece w Strzelcach Krajeńskich odbywały się specjalne zajęcia pn. Akademia: "Aktywna wiosna” - zajęcia edukacyjne dla seniorów. To projekt Stowarzyszenia "Razem dla Strzelec, który miał na celu stymulowanie i wsparcie seniorów z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego w podejmowaniu i rozwijaniu aktywności edukacyjnej, co w konsekwencji przyczyni się do ograniczenia marginalizacji społecznej osób starszych.

Projekt adresowany był do osób 50+. Przeprowadzono pięć wykładów eksperckich dla 20 seniorów związanych z codziennym życiem seniorów. Zajęcia miały podnieść zakres wiedzy i kompetencji seniorów m.in. kształtowanie akceptacji własnej starości, przezwyciężanie problemów związanych z procesem starzenia, aktywizacja seniorów, kształtowanie umiejętności efektywnego spędzania wolnego czasu, efektywna adaptacja osób starszych do starości, czego wyrazem jest też troska o stan zdrowia przez podejmowanie zachowań prozdrowotnych i bezpieczeństwa seniorów. A na zajęcia wybrał się z mikrofonem Adam Król

Dodajmy, że projekt został dofinansowany przez Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.