Partie szykują się do wyborów

08:55

16 października 2017

Na przełomie listopada i grudnia powinnyśmy poznać ordynację w wyborach samorządowych – mówi poseł Jacek Kurzępa z Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem najważniejsze będzie zapewnienie transparentności wyborów. Czytaj dalej Partie szykują się do wyborów

Jacek Kurzępa

08:37

16 października 2017

39. rocznica wyboru Papieża – Polaka

06:55

16 października 2017

39 lat temu, 16 października 1978 roku, o godzinie 18.18 znad Kaplicy Sykstyńskiej na placu świętego Piotra w Rzymie uniósł się biały dym. Był to znak, że kardynałowie zgromadzeni na konklawe wybrali następcę świętego Piotra. Okazał się nim kardynał Karol Wojtyła z Polski.
Nowy papież, 264. w historii Kościoła, przyjął imię Jan Paweł II. Był pierwszym od ponad 450. lat papieżem nie pochodzącym z Włoch, a także najmłodszym od półtora wieku. Miał 58 lat. Został wybrany w ósmym głosowaniu, większością 99. spośród 111. uczestników konklawe. Nowy Biskup Rzymu, pochodzący zza „żelaznej kurtyny”, wzbudził niespotykane zainteresowanie mediów i polityków na całym świecie oraz życzliwość zwykłych ludzi. Już w pierwszym przemówieniu zaraz po wyborze zwrócił się do wiernych nie po łacinie, jak to było dotychczas zwyczajem papieskim, lecz po włosku, mówiąc prostym i zrozumiałym językiem.
O ile za granicą wybór Karola Wojtyły był raczej akceptowany, o tyle w ojczyźnie budził różne emocje. Od entuzjazmu i niedowierzania rodaków, po negatywny odbiór władz, które zezwoliły jedynie na lakoniczny komunikat telewizyjny. Dla bloku państw komunistycznych, na czele ze Związkiem Radzieckim, wybór polskiego kardynała na papieża był potężnym ciosem.
Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu. Angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym następcą świętego Piotra, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami. Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego. Podczas pontyfikatu papieża Polaka ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.
Jan Paweł II ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego, obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Zgodnie z liturgią Kościoła, było to już Święto Miłosierdzia. Został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego w 2011 roku, po trwającym niecałe sześć lat procesie beatyfikacyjnym – jednym z najkrótszych w historii. 27 kwietnia 2014 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbyła się kanonizacja papieża Polaka.
W 2005 roku Sejm Rzeczypospolitej ustanowił 16 października Dniem Papieża Jana Pawła II.
Przesłanie pontyfikatu Jana Pawła II odzwierciedlały słowa wypowiedziane przez niego na początku misji: „Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi jego zbawczej władzy”. Nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich kontynentach, odwiedzając 130 krajów. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia.
Jan Paweł II dziewięciokrotnie odwiedził ojczyznę, odbył około 145. podróży po Włoszech. Przewodniczył blisko 200. uroczystościom beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. Zwołał 14 synodów biskupów, mianował 232. kardynałów, wśród nich 10. Polaków. Zwołał kilkanaście spotkań młodzieży z całego świata. Opublikował ponad sto różnych dokumentów. Jest autorem 14. encyklik, z których zatytułowana -„Ut unum sint” – jest pierwszą encykliką ekumeniczną.
Papież Jan Paweł II zmarł w 9666. dniu pontyfikatu. „Odszedł do domu Ojca” 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21.37. W ostatnich dniach życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego świata, śledząc wiadomości dochodzące z Watykanu oraz trwając na modlitwie w jego intencji.
Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II był jednym z najkrótszych w historii. Trwał pięć i pół roku. Nadzieje wiernych, że papież zostanie uznany za świętego, były widoczne już podczas ceremonii pogrzebowej papieża Polaka w Watykanie. Zgromadzeni na Placu świętego Piotra wznosili wówczas transparenty z napisem „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. Benedykt XVI skorzystał z przysługującego mu prawa i przyspieszył rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, uchylając regułę 5. lat, które muszą upłynąć od śmierci kandydata na ołtarze.
Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego 1 maja 2011 roku w Watykanie. 27 kwietnia 2014 roku odbyła się kanonizacja papieża Polaka.

10 miliardów złotych dla rolników. W regionie z dopłat bezpośrednich korzysta 19 tysięcy osób

06:54

16 października 2017

CBŚP zabezpieczyło maszynę do produkcji papierosów

06:50

16 października 2017

Pierwszy Lubuski Sejmik Seniorów

06:15

16 października 2017