#Pamiętam to drzewo

18:15

4 października 2017

Dlaczego dzisiaj po godzinie 20:00 w magazynie Między Nami Zwierzętami
chciałabym porozmawiać o drzewach z Zielonej Góry? Może dlatego, że od stycznia sporo ich ubyło i kwestia ich wycinania porusza wielu ludzi.

#pamietamtodrzewo – takie hasło wpisane przez Paweł Janczaruk na jego profilu przerodziło się w spontaniczną akcję fotografowania drzew przeznaczonych do wycinki. „Sfotografujmy wszystkie drzewa, tak szybko je nam wycinają” – napisał Paweł. Akcja cieszy się już sporą uwagą mieszkańców i mediów.

Sebastian Pilichowski – biolog i edukator przyrodniczy stał się w tej spontanicznej akcji – myślę, że wbrew swojej woli – „głównym drwalem” drzew zielonogórskich. Jak to się stało? Zapewne nam wyjaśni w czasie audycji.

Joanna Liddane – prezeska Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, bez zwątpienia społecznik od lat walczy o niewycinanie drzew bez potrzeby i ochronę starych, zabytkowych alei.

Pan Krzysztof Kaliszuk – hm, a co magister budownictwa robi w tej historii? Nie wiem, ale chyba jest to związane z likwidacją stanowiska ogrodnika miejskiego oraz Biura Kształtowania Zieleni, które zniknęło nawet ze stron urzędu. Być może nie ma w Urzędzie Miasta nikogo, kto by się na zieleni znał, stąd w audycji uczestniczył będzie magister budownictwa.

Prezydent Janusz Kubicki chce być wielkim budowniczym Zielonej Góry, a mi będzie się kojarzył z dźwiękiem pił, który mieszkańcy Braniborskiej usłyszeli pewnego ranka, widząc powalone stare lipy na swoim osiedlu.

Ile wycięto drzew w Zielonej Górze od początku tego roku? Ktoś wie?

Ile dokonano nasadzeń nowych?

Czy zielonogórzanie nie zasługują na czyste powietrze i przyrodę wokół siebie?

Dzisiaj w Radio Zachód na 103 FM od 20:00 do 22:00

Zapraszam – Małgorzata Nabel-Dybaś

Fotografie pochodzą z profilu Pawła Janczaruka

Audycja do posłuchania:

Międzynarodowe ćwiczenia strażaków Wave 2017

18:12

4 października 2017

W województwie lubuskim odbywają się międzynarodowe ćwiczenia ratownicze dla grup ochrony ludności Unii Europejskiej pod kryptonimem „Wave 2017”. Celem tego projektu jest doskonalenie współpracy ze służbami, organizacjami i instytucjami, w tym siłami międzynarodowymi, w czasie powodzi o zasięgu przekraczającym możliwości operacyjne województwa.W ćwiczeniach biorą udział oprócz Polaków, strażacy z : Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Rumunii i Francji.

Zdaniem Patryka Maruszaka, pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie, ćwiczenia te pozwalają zrozumieć unijny mechanizm ochrony ludności oraz wypracować sposoby komunikacji, pomiędzy krajami w trakcie akcji ratowniczych: 


Podczas ćwiczeń pod nazwą „Wave 2017” doskonalą swoje umiejętności ratunkowe tzw. moduły ochrony ludności, zwane również grupami. Mówi Marcin Kędra z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

 


Jeden z czterech  modułów ochrony ludności działa w województwie lubuskim. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej cyklicznie organizuje szkolenia w województwie, w którym zlokalizowana jest jedna z czterech tego typu grup ratowniczych.

W ćwiczeniach Wave 2017 przygląda się przedstawiciel Komisji Europejskiej Alfonso Lozano. Jego zdaniem podczas tych ćwiczeń można zobaczyć jak wygląda unijny mechanizm ochrony ludności:

Tłumaczenie słów Alfonso Lozano:

To, co podczas tych ćwiczeń trenujemy – to są sytuacje, w których dane państwo nie może sobie poradzić lub są to zdarzenia, dotyczące więcej niż jednego kraju. Ćwiczenia polegają na tym,  żeby wysyłać moduły, czyli drużyny skomponowane  z sił i środków, które działają w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.

Zdaniem  Macela Lucaciu z rumuńskiego konsorcjum, które przygotowało te ćwiczenia, grupy skierowane do działań przeciwpowodziowych podczas szkoleń mogą się bardzo wiele nauczyć:

Tłumaczenie Marcela Lucaciu:

To są głównie ćwiczenie skierowane dla grup przeciwpowodziowych, posiadających pompy wysokiej wydajności.Te grupy używają łodzi ratunkowych.W tych jednostkach są stacje uzdatniania wody, oczyszczające ją z substancji chemicznych.Na żądanie Komisji Europejskiej prowadzimy też podczas ćwiczeń moduły medyczne.
Ćwiczenia „Wave 2017” potrwają do piątku.

 

 

 

 


 

Udane mistrzostwa Europy gorzowskich tenisistów stołowych

18:01

4 października 2017

Nowosolska kawiarenka językowa

17:55

4 października 2017

Rejsy Zefirem dla seniorów

17:49

4 października 2017

Inauguracja roku akademickiego na nowosolskim UTW

17:45

4 października 2017

KE proponuje przepisy, które mają zwalczyć „karuzele VAT” w UE

17:38

4 października 2017

Urzędnicy rozmawiali o dalszych krokach dekomunizacyjnych. Magistrat nie chce kolejnych zmian nazw ulic

17:00

4 października 2017

Pierwsza taka inauguracja po połączeniu uczelni

16:51

4 października 2017

W Sulechowie odbyła się dziś pierwsza inauguracja roku akademickiego na nowym wydziale UZ.

Jak podkreślano, to historyczny moment – zarówno do byłej sulechowskiej PWSZ, jak i dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Historyczny, bo jest to też swego rodzaju finał procesu połączeniowego obu uczelni, który trwał od listopada ubiegłego roku:

Rozmowy dotyczące połączenia sulechowskiej PWSZ z Uniwersytetem Zielonogórskim rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. W lutym połączenie zaakceptowały senaty obu uczelni, a w połowie lipca zatwierdził je minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Wydział Zamiejscowy UZ w Sulechowie kształcić będzie w tym roku na sześciu kierunkach. Studiować tam będzie ok. 400 osób, w tym ponad 130 studentów pierwszego roku.

Udarówka od poniedziałku w Świebodzinie. Takiej opieki tutaj nie było!

16:48

4 października 2017